Política de privadesa

 

¿Qui tractarà les vostres dades?

Responsable: IMPLANTACIÓ D’ESPAIS SOM2 SL en endevant SOM2 ESPAIS, C.I.F. B64759186

Direcció: Carrer Joan Fuster, 15, Nau B 08980 Sant Feliu de Llobregat – BARCELONA

¿Per a què es faran servir les vostres dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament: per mantenir la nostra relació administrativa y econòmica.
 • Si Ud. s’inscribeix a la nostra newsletter: per l’enviament de publicacions e informació de caràcter general.
 • Si Ud. exercita un dret relacionat amb la protecció de dades: per a gestionar les obligacions d’atenció de l’exercici dels drets relacionats amb la protecció de dades de les persones.
 • Si a Ud. se li comunica una bretxa de seguritat: per a gestionar y evaluar les bretxes de seguretat que es produeixin.

¿Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament: durant cinc anys desde la data de finalizació de la nostra relación: Artículo 1964 del Codi Civil, en redacció donada per la Lley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC.
 • Si Ud. s’inscriu a les nostres newsletter: mentres no es retiri el seu consentimient, o no s’exerciti el seu dret de supressió.
 • Si Ud. exercita un dret relacionat amb la protecció de dades: no està prevista la comunicació de les vostres dades a tercers, excepte en els casos que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals.
 • Si a Ud. se li comunica una bretxa de seguretat durant el temps necessari per a resoldre la bretxa de seguretat i per a determinar las possibles responsabilitats que se poguessin derivar d’aquesta  finalitat (Reglamento (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades y Llei Orgànica de Protecció de Dades).

 ¿Per què estem legitimats per a tratar les seves dades personals?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament: per a que el tractament necessari para la execucció d’un contracte (article 6.1.b) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).
 • Si Ud. s’inscriu a les nostres newsletter: solament els tratarem si tenim el seu consentiment explícit (article 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) d’enviar-li publicacions e informació de caràcter general.
 • Si Ud. exercita  un dret relacionat amb la protecció de dades: perquè el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal (article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).
 • Si Ud. exercita un dret relacionat amb la protecció de dades: perque el tractament és necessari per el compliment d’una obligació legal (article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

¿A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en qualitat d’empresa o empresari individual: en el cas de ser intervinent d’un contracte i ser empresari individual o una persona física, les dades s’enviaran a bancs caixes d’estalvis i caixes rurals per a pagament i cobrament de factures i despeses per al compliment de les obligacions contractuals, i es presentaran a l’Agència Tributària dels models de declaració confeccionats ( Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària). Si és intervinent en un contracte com a representant d’una persona jurídica o és una persona de contacte de la persona jurídica esmentada, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers, excepte en els casos que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals.
 • Si Ud. s’inscriu a les nostres newsletters: no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers, excepte en els casos que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals.
 • Si Ud. exercita un dret relacionat amb la protecció de dades: no està prevista la comunicació de les vostres dades a tercers, excepte en els casos que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals.
 • Si Ud. se us comunica una bretxa de seguretat: les vostres dades es comunicaran a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres autoritats de control pertanyents a la Unió Europea i podran ser comunicades a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat.

No realizaremos ninguna transferencia internacional de los datos a terceros países ni a organizaciones internacionales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos y cómo puede ejercerlos?

 • Dret d’accés: Dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les vostres dades en el cas que siguin inexactes
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les vostres dades siguin esborrades o suprimides per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida o quan revoca el seu consentiment o s’oposa a què es tractin.
 • Dret de limitació del tractament Dret a obtenir la limitació del tractament de les dades, quan sigui procedent alguna de les situacions següents:
  • Si impugna l’exactitud de les dades: mentre es verifica aquesta exactitud per part nostra.
  • Si heu exercitat el vostre dret d’oposició al tractament de dades: mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus drets.
  • Derecho de portabilidad de los datos: Derecho a recibir tus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, siempre que sea técnicamente posible para su portabilidad, y cuando los hayan utilizado/tratado con tu consentimiento o por existir un contrato.

Podeu exercir aquests drets, juntament amb una còpia d’un document que acrediti la vostra identitat al correu electrònic següent: info@s2espais.com.

A més, té dret

 • A revocar el consentiment prestat: en cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment.
 • A presentar una reclamació: teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.